ลงทะเบียน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

ท่านทราบข่าวการจัดงานครั้งนี้จากสื่อใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)*
โฆษณา TVโฆษณา วิทยุป้ายบิลบอร์ดบนทางด่วนป้ายโฆษณาริมถนนFacebookGoogleInstagramโฆษณาบนเว็บไซต์
เพจ Sale Hereเพจ ปันโปรเพจ ลดราคาบอกด้วยเพจ Event Passได้รับ SMS จาก World Fairเพื่อนแนะนำอื่นๆ